0416 2148488 | info@gapgazetecilerbirligi.com

TPAO Genel Müdürü Besim Şişman ‘Bütünsel Dönüşüm Proğramı Hayata Geçiriliyor’

Gap Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz TPAO Genel Müdürü Besim Şişman’ı makamında ziyaret etti.

TPAO Genel Müdürü Besim Şişman

‘Bütünsel Dönüşüm Proğramı Hayata Geçiriliyor’

 

Gap Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz TPAO Genel Müdürü Besim Şişman’ı makamında ziyaret etti.

 Ziyarette Türkiye’nin enerji sektörü ve TPAO’nun çalışmaları hakkında TPAO Genel müdürü Besim Şişman’dan bilgiler alan Kıymaz Türkiye’nin enerji bağımlılığını en aza indirmek için halkın TPAO’nun çalışmalarından umutlu olduğunu söyledi.

TPAO Genel müdürü Şişman ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ettikten sonra şunları söyledi ‘..Türkiye petrolleri Anonim ortaklığı olarak çalışmalarımızı evvelki yıllara göre kıyasladığımızda başarılı görülmemiz bizim başarımızın göstergesi değildir. Dünyada bu sektörde söz sahibi kuruluşların üretim kapasitesi, ürettiği değerlerle mukayese edildiğinde bizim çağın gerisinde kalmamamız için yapısal değişime ihtiyaç var,   aksi halde dünyada bu sektörde iyi durumda olan kuruluşlarla aramızda olan mesafe daha da açılmış olacaktır,  bunun için TPAO olarak bütünsel dönüşüm programı hayata geçirerek daha etkin çalışma ortaya çıkarmamız gerekmektedir. TPAO ailesi yöneticileri olarak enerji bakanımızın tavsiyeleri hükümetin bu husustaki kararlılığına paralel olarak gece gündüz çalışıyoruz ve hafta sonu da Antalya’da bununla ilgili birkaç sürecek toplantılar yapacağız.

ENERJİ SEKTÖRÜNDE ETKİN ROL OYNAMAK İSTİYORUZ

Ülkemizin petrol ve doğal gaz ihtiyacını karşılayan, çalışılması en çok arzu edilen, bölgesinde etkin bir küresel enerji şirketi olma felsefesiyle yola çıkan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ülkemizin petrol ve doğal gaz potansiyelini tespit etmek ve milli ekonomiye kazandırmak, uluslararası faaliyetler ile gelir kaynakları temin etmek ve enerji sektöründe etkin bir rol oynamak amacıyla 1954’ten beri faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Cumhuriyetimizin 100. yılı hedefleri doğrultusunda ülkemizin artan enerji ihtiyacını karşılamayı hedefleyen TPAO, değişen dünya ve enerji iş ortamını en iyi şekilde analiz ederek, gerekli stratejilerin uygulamaya konulması için bütünsel dönüşüm programını hayata geçirecektir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEYİ HEDEF ALDIK

 TPAO’nun operasyonel ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek amacıyla yürürlüğe konacak yeni program, sürdürülebilir büyüme modeli çerçevesinde ele alınmıştır. Bu doğrultuda Ortaklığımız yurtiçinde kara ve denizlerde yürüttüğü hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerine ek olarak; yurtdışında yeni ortaklıklar geliştirmiş; ankonvansiyonel yöntemlere ağırlık vererek kaya gazı arama ve üretim faaliyetlerine yoğunlaşmış ve 2013 yılında satın alınan Barbaros Hayrettin Paşa gemisi ile de karalarda yürüttüğü hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerini denizlere taşımıştır.  

Bütünsel Dönüşüm Programının ilk ayağı TPAO’nun temel yetkinlik alanlarını geliştirmektir. Türkiye’nin bürokratik yapısının son yıllarda büyük bir değişime uğrayarak karar alma mekanizmalarının işlerlik kazanması ve yurtiçi-yurtdışı yatırım imkânlarının kolaylaşması ile TPAO’nun yatırım portföyü de hızla genişledi.

TPAONUN YATIRIM PÖRTFÖYÜ GENİŞLEDİ

Bu büyüme beraberinde, TPAO’nun operasyonel yetkinliklerinin de çağın gerekliliklerine göre yeniden uyarlanmasını zorunlu kıldı. “Vizyon 2023” çerçevesinde TPAO’nun temel yetkinlik alanları içerisinde yer alan arama-üretim faaliyetlerini destekleyen her türlü servis hizmetlerini servis şirketleri altında toplayarak hem TPAO’nun operasyonel kabiliyetinin geliştirilmesi hem de karlılığının artırılmasını hedeflemekteyiz. Ortaklığımız mesleki bilgisi, birikimi ve tecrübeleri sayesinde, yurtiçinde yürüttüğü hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerini yurtdışına taşıyarak Türkiye’nin adını dışarıda da gururla temsil etmektedir. Temel stratejimiz değişen sektör şartları ve iş ortamı gereği yeniden konumlanarak ve yabancı şirketlerle ortaklıklar kurarak yeni coğrafyalara açılmaktır. Bu maksatla yeni girişimler için sürekli araştırma halindeyiz. Ancak jeopolitik, siyasi, ekonomik, sosyal ve çevresel birçok değişkenin doğrudan etkilediği uluslararası enerji piyasası oldukça dinamik ve değişken bir yapıya sahiptir. Uluslararası iş geliştirme fırsatlarını değerlendirirken Türkiye’nin milli petrol şirketi TPAO olarak biz kendi potansiyelimizi değerlendirmek ve katma değer yaratmak için yola çıkıyoruz. Bu nedenle yurtdışı ortaklıklar kurarken Ortaklığımızın sahada operatör mü yoksa yüklenici firma mı olacağı gibi teknik meselelere karar verirken iş fırsatlarını ve potansiyel ortaklarımızın operasyonel büyüklüklerini göz önüne alıyoruz. TPAO olarak ortaklarımızla maksimum işbirliği sağlamanın yanı sıra, Ortaklığımızın bu işbirlikleri sayesinde finansal ve yönetimsel konularda kendine yeni şeyler katarak, daha da güçlenerek büyümesini hedefliyor, aynı zamanda riski de paylaşıyoruz. Stratejik olarak hareket edebileceğimiz denk şirketler; kültüründen, altyapısından, teknolojisinden faydalanacağımız, birlikte yatırımlara katılacağımız majör şirketler ya da bizim kendisine bir şeyler katabileceğimiz küçük şirketler vardır. Yaptığımız faaliyetlerde bunu kendimize esas alıyor ve yurtdışında büyüme stratejimizi bu ilke üzerine kurguluyoruz. 

KURUMSAL YETKİNLİK ALANLARINI GENİŞLETİLİYOR

Bütünsel Dönüşüm Programının ikinci ayağı ise TPAO’nun kurumsal yetkinlik alanlarını geliştirmektir. Ortaklığımızın mevcut kurumsal ve finansal yapısının güçlendirildiği bir yapıyı hayata geçirmeyi arzuluyoruz. Uluslararası standartlarda, modern kurumsal yönetim ilkeleriyle uyumlu, çalışan memnuniyeti ve verimliliğe odaklı, sosyal paydaşlarla karşılıklı yarar üzerine dayalı iletişim kuran bir iş planı geliştirmekteyiz. TPAO’nun iyi eğitimli, kalifiye insan kaynağı sayesinde Ortaklığımızın belirlenen hedeflere en kısa sürede ulaşacağına olan inancımız tamdır.

GAP BÖLGESİ PETROL ÜRETİMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

GAP bölgesinde Adıyaman’da Batman’da Gaziantep’te Kilis’te ve Şanlıurfa’da bulundum, bu bölgede görev yaptım ülkemizde üretilen petrolün önemli bir bölümü bu bölgede üretilmektedir, çalışanlarımıza dostlarımıza bolluk bereket içerisinde yıllar diliyorum ’ dedi.