0416 2148488 | info@gapgazetecilerbirligi.com

‘BAŞKANLIK MODELİ VE YENİ ANAYASA PANELİNE İLGİ BÜYÜK OLDU’

‘BAŞKANLIK MODELİ VE YENİ ANAYASA PANELİNE İLGİ BÜYÜK OLDU’ GAP Gazeteciler Birliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ortak duzenlenen Yeni Anayasa ve Başkanlık Modeli panele ilgi büyuk oldu. Mehmet Akif İnan Konferans salonunda gerçekleşen konferansı izlemek uzere salonu dolduran Şanlıurafalıların yanı sıra protokolunde ılgısı gözlerden kaçmadı. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Dernek (ŞUÇGAD) Başkanı Tahir Gülebak, İlçe Belediye Başkanları, basın mensupları sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra binlerce vatandaşda katılarak paneli dikkatlice dınlediler.

‘BAŞKANLIK MODELİ VE YENİ ANAYASA

 PANELİNE İLGİ BÜYÜK OLDU’

GAP Gazeteciler Birliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ortak duzenlenen Yeni Anayasa ve Başkanlık Modeli panele ilgi büyuk oldu.

Mehmet Akif İnan Konferans salonunda gerçekleşen konferansı izlemek uzere salonu dolduran Şanlıurafalıların yanı sıra protokolunde ılgısı gözlerden kaçmadı.

 AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Dernek (ŞUÇGAD) Başkanı Tahir Gülebak, İlçe Belediye Başkanları, basın mensupları  sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra binlerce vatandaşda katılarak paneli dikkatlice dınlediler.

KIYMAZ: URFALILAR GAZETELERINE SAHİP ÇIKSIN

Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi konulu konferansı ise Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu verdi. ilk olarak 15 Temmuz gecesi FETÖ/PDY Terör Örgütü tarafından Darbe girişiminde yaşanan olayları konu alan fotoğraf sergisi gezildi.  Konferans açılış konuşmasını gerçekleştiren GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz; "Bir sivil toplum kuruluşu olarak meslek kuruluşları içerisinde Türkiye de sayılı bir kuruluş GAP Gazeteciler birliğidir, fikir hayatımıza, düşünce hayatımıza, sosyal hayatımıza katkılar sunmak amacıyla bir çok konferans ve paneller tertip ettik. Yaşım 53 doğduğum günden belli hayatımızda en fazla Türkiye’nin tartışılan konularından birisi Anayasa olmuştur. Ben doğmadan önce 61’de Anayasa yapmış darbeciler ihtilal yapmış. 71 ‘de yine ihtilal olmuş , 80 askeri darbesi 97’ de postmodern darbe  olmuş. Ama bir türlü Anayasa tartışmalarının sona ermediği ve konuşulmadığı bir dönem olmamıştır omrumuz buna vefa etmemiştir.

ÖMRUMUZ ANAYASA TARTIŞMALALRIYLA GEÇTİ GİTTİ

İsraılın  Kurucu Cumhurbaşkanı Waizman diyor ki ‘Türkiyeler öyle bir sistem oturttuk ki 200 yıl kendi iç tartışma ile yıllarını geçirecekler.-‘ Google ye girerseniz Waıazmanın bu iddiasını okuya bilirsiniz. Anayasa ve bır çok meselede maglup devletler arasında yer aldığımız ıçın, kuruluş surecinde Milli kendi ürettiklerimizi ortaya koyamadık, başkalarının bize dayattırdıkları,  silahlı güçlerin gelip tepemize baskı kurarak dayattıkları kanun yasalarla yönetildik, medeni kanunu İsviçre, ticaret kanunu İtalya, meclis yapısı İngiliz, yönetim anlayışı Alman vs bır turlu kendimiz olarak model üretemedik Anayasa yapamadık. Anayasayla ilgili konuşmacımız Anayasa profesörü Hasan Tahsin Fendoğlu Türkiye’de 25,30 Anayasa Profesörü içerisinde en etkili, en bilgili terubelı hocamızdır bu konuyla ılgılı bizleri birinci elden bilgilendireceklerdir. Kendilerine GAP Bölgesine Şanlıurfaya ilgidsinden dolayı teşekkur edıyorum.

 2012 yılın da aynı başlıkla Adıyaman’da da konferans vermişti. Hasan Tahsin beyi Şianlıurfa Buyukşehir Belediye Başkanımız Nihat Çifci ile birliktr bir organize ile davet ettik bizleri uzman biri olarak bilgilendirecektir. Hepimizin keyif alacağı bir konferans vereceğinden eminim. OHAL kapsamında da hayatımızı yaşamaya devam ediyoruz.

HER DARBENİN MAĞDURU OLUYOR, URFANTİK’TE MAĞDUR EDİLMİŞTİR

 Her Darbenin de mutlaka mağdurları olur. GAP Gazeteciler cemiyeti Genel Başkanı olarak Şanlıurfa’da da mağdurlar olduğunu görüyor biliyoruz . Bunlar dan birisi de Şanlıurfa’nın sesi ve Şanlıurfa’nın gerek yerel anlamda gerekse de çalışmalarıyla urfaya katkı sunduğu bilincindeyiz. Şanlıurfa’nın sesi olmayı kendisine hedef, geye etmiş. Basın hayatına katkı, emek vermiş URFANATİK Gazetesi’nde bu bilgi kirliliği içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ‘at izi it izine karışmış’ deyimi, çerçevesinde haksızlığa uğramış ve kapatılmıştır.

Şanlıurfa’nın sesi olan bu yayın organının tekrar hayata dönmesi ve açılması için bütün Şanlıurfalılar ve Gazeteciler olarak bu mağdur basın kuruluşuna sahip çıkmsını yayın hayatına dönmesini istiyorum, Urfanatik gazetesinin durumu ıyıce ıncelensın keyfı bır uygulamaya hataya kurban gitmesin” dedi.

ÇİFÇİ: FENDOĞLU HOCAMIZ OKULDA BİZLERE DERS VERDİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise; " İlk olarak GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz'a sonsuz teşekkür ediyorum. Sayın Hocamız Prof. Dr. HasanTahsin Fendoğlu bey, benim öğrencilik yıllarımda dersime girmiş ve bilgilerinden büyük katkı sağlamış ve emeğini görmüş biriyim. Hocamızın söyleyecekleri çok önemli, gerçekten bu işi iyi bilen biri. Kendisine bizleri kırmayıp buraya kadar gelip konferans verdiği için sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu. Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, 10 maddelik Yeni Anayasa ve Başkanlık sistemi konulu konferansta Başkanlık sistemini kısaca özetleyerek bir ülkede Başkanlık sisteminin önemini ve katkılarını anlatdı. Protokol konuşmalarının ardından Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi konulu konferansında kısaca şunları soyledi

…………..Değişim 1980 sonrasında uygar dünyada açıkça görülmüştür. Bu rüzgârın son yıllardaki ismi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmuş, Cumhurbaşkanlığına Abdullah Gül’ün gelmesiyle de değişim ivme kazanmış, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandum ile de Türkiye’de değişim süreci perçinlenmiştir. Siyaset, kuşkusuz ki, toplumu yönetememe, sorunları çözememe ve insanları küstürme hüneri değildir. Siyaset, istikrarsızlığı ve iktidarsızlığı benimsemek de olamaz. Ülkenin önünü açamama, bölgesel ve küresel güç yapamama, iyi bir siyasetin kilometre taşları olamaz. Türkiye’de, özellikle koalisyon dönemlerinde, siyasetin çıkmaza girdiği veya parlamentonun işlevini yapamadığı sorgulanmaktadır. Kronolojik olarak Parlamenterizm, Başkanlık ve Yarı-Başkanlık sistemlerinin hepsi de demokratik sistemlerdir. Parlamenterizmin beşiği olan İngiliz temsili rejiminde, kuvvetler arasında hukuken eşitlik ve denge bulunmakla birlikte uygulamada yü- rütme organının üstünlüğü vardır. İngiliz sisteminde iki ayrı Meclis görev yapar; Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası. Parlamenterizmde Bakanlar Kurulu, fiiliyatta yalnızca yürütme görevini değil, yasama yetkisini de tekeline aldığı için eleştirilmektedir. Parlamenter rejim, düalist, monist, aklileştirilmiş ve çağdaş diye dörde ayrılabilir. Türkiye 1909 yılından beri parlamenterizmi benimsemiştir. ABD’nin Başkanlık sistemi, hükümetin ve siyasetin istikrarını temin etmektedir. Bununla birlikte ABD’nde bulunan sosyal-siyasal sistemle Türkiye’deki sosyal-siyasal sistem arasında şu farklar/özellikler sayılabilir; Türkiye’deki demokrasi ve uzlaş- ma kültürü ABD kadar pekişmemiştir. Türkiye’de STK’ları yeterince güçlü değildir. Türkiye’de valiler seçimle iş başına gelmiyorlar. Türkiye’de her şey merkezden çözülmekle hantal bir bürokrasi oluşmuştur; merkeziyetçi değil de, yerinden yönetim esas alınmalıdır. ABD’de federal bir yapı vardır; milletvekili seçiminde iki dereceli dar bölge sistemi uygulanmaktadır; iki parti sistemi vardır; Başkan iki turlu bir sistemle seçilmektedir. Yargı, yasama ve yürütme kadar güçlüdür; yasama gücü tamamen bağımsız olup, yürütmenin Meclise yasa tasarısı sunması söz konusu değildir; Meclis, sadece yasama ve denetim işlevi görmektedir. Bakanlar (sekreterler) Meclis dışından Başkan tarafından atanmaktadır. Türkiye’de Baş- bakan, ABD Başkanı’na göre daha güçlüdür. Bütçenin uygulamasında ABD’de Kongre, Türkiye’de ise Hükümet yetkilidir. Orijinali Fransa’da uygulanan Yarı-Başkanlık sisteminin özellikleri şunlardır; Cumhurbaşkanını halk seçer, yönetim parlamenterizmde olduğu gibi iki başlıdır; güç- lü Cumhurbaşkanı ve Başbakan. Fransa’da iki meclis vardır; 491 üyeli Millet Meclisi ve 315 kişilik Senato. Bu yazıda gerekçeleri açıklandığı üzere, yarı-başkanlığa yakın bir yerde duran sistemimiz yerine, ülkeye adaptasyonu sağlanabilmiş, belirtilen aksak yanları giderilmiş, Türkiye’ye uygun bir yarı-başkanlık veya başkanlık sistemi Türkiye’nin yararına olacaktır. Anahtar Kelimeler: Başkanlık Sistemi, Yarı-Başkanlık Sistemi, Parlamenterizm, Aklileştirilmiş Parlamenterizm, Değişim, Anayasal Değişim, Yenileşme, Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Yürütme, İstikrar, ABD, Fransa, Demokrasinin Pekişmesi, Yasama, Yasamanın Denetimi…..

YURUTMEDE IKI BAŞLILIK ORTADAN KALKIYOR

Yürütmenin İki Başlılığı Parlamenter hükümet sistemlerinde, yürütme organı dualist bir yapı içindedir. Bir tarafta Bakanlar Kurulu yani başbakan ve bakanlar, diğer yanda devlet başkanı (kral veya Cumhurbaşkanı) bulunmaktadır. Bu iki taraftan devlet başkanı sorumsuz, Bakanlar Kurulu ise sorumludur. Cumhurbaşkanı, ülkenin birliğinin simgesi ve yürütmenin başıdır ama sorumsuzdur. Başbakan ise, hükümet ve yürütmenin sorumluluğunu taşır.31 Bakanlar Kurulu bir bütün olarak Meclis karşısında sorumludur; her bir bakan ayrıca bakanlığı- nın hiyerarşik amiridir. İngiltere’de daha önce primer inter pares olan baş- bakan, kendisini öteki bakanlardan ayıran hiyerarşik üstünlüğe dayalı yasal statüye 1937 tarihli yasa ile kavuşmuştur. Hükümetin sorumlusu olan Başbakan, bakanlarını kendisi seçer ve gerektiğinde bakan veya bakanların azlini veya parlamentonun feshini Cumhurbaşkanından isteyebilir. 1982 Anayasamızın 104 ncü maddesine göre, Cumhurbaşkanı, «Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetme» yükümlülüğü altındadır. Bu amir maddenin, Cumhurbaşkanını, partilerin mücadele konusu olan siyasal iktidarın dışında biraz da üstünde bir güç olarak tasavvur ettiği belirtilebilir.32 SDE Analiz Başkanlık Sistemi Tartışmaları 11 Devlet başkanı parlamenter rejimde irsi veya seçilmiş biri olabilir. İrsi veya seçilmiş olan Devlet başkanı siyasal açıdan sorumsuzdur, Devlet başkanının siyasal sorumsuzluğu parlamenter sistemin temel ilkelerindendir. İngilizler bunu şöyle belirtirler; Kral kendi eliyle bir adamı öldürse bundan başbakan sorumlu olabilir, ama başbakanı öldürse bundan kimse sorumlu olmaz. Klasik parlamenter rejimin yumuşak güçler ayrılığını tanımlayan 1982 Anayasası’nın Başlangıç ilkesi ve «düzenli ve uyumlu» çalışmaya yönelik amir hükmü karşısında, Cumhurbaşkanını, siyasal iltidarın üstünde bir güç olarak kabul etmek mümkün değildir.33 Parlamenterizme göre, «Cumhurbaşkanının, bakanlar kurulu kararlarını siyasi yerindelik yönünden denetleme yetkisi yoktur».34 Anayasa Mahkemesine göre, «Anayasa ve yasalara aykırı olmadıkça, Cumhurbaşkanının, Bakanlar Kurulu işlemlerini siyasal yerindelik yönünden denetlemeyip, imzalamak zorunda olduğu açıktır».35 Aslında bir kişi sorumsuz ise onun yetkili kılınması hukukun genel ilkeleriyle uyuş- mamaktadır. Türkiye’de yapılan anayasa değişikliği sonucunda artık, Cumhurbaşkanı halk tarafından seçileceğinden, bu görüşlerde değişimler yaşanacağı belirtilmelidir.

 

Kanaatımıza göre 1982 Anayasası ile Türkiye, 1909 yılından itibaren ilk kez, hukuken, yarı başkanlık sistemine doğru bir eğilim içine girmiştir. Ama Bakanlar Kurulunun hükümetin genel siyasetinden sorumluluğu, meclisten güvenoyu alma zorunluluğu, parlamento önünde kolektif ve bireysel sorumluluğu rejimin parlamenter niteliğini açıkça belirtmektedir. 1961 Anayasasından farklı olarak 1982 Anayasasında Başbakana, bakanların azlini isteme yetkisi tanınmasını klasik parlamenterizden bir sapma olarak görmek doğru olmayıp, «rasyonelleştirilmiş parlamenterizm» yönünde bir gelişme olarak nitelemek daha doğrudur.95 Bununla birlikte Cumhurbaşkanını halkın seçmesi konusunda yapılan anayasa değişikliği halk oylaması sonucunda kabul edilmiştir. Bilindiği gibi CHP milletvekillerinin, içtüzük değişikliği SDE Analiz Başkanlık Sistemi Tartışmaları 21 Halk oylamasının ilk turunda, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, cumhurbaşkanı olacaktır. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, oylamayı izleyen 2 nci pazar günü, 2 nci tur yapılacak; bu oylamaya, ilk turda en çok oyu alan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunu alan aday, Köşk’e çıkacaktır. yapıldığını öne sürerek açtığı davayı Anayasa Mahkemesi yetkisizlik gerek- çesi ile reddetmiştir. CHP, paketin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne baş- vurmuştu. Önceki Cumhurbaşkanı Sezer de, paketi önce veto etmişti; ancak Meclis’te aynen kabul edilince bu kez referanduma götürmüş ve iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Önceki Cumhurbaşkanı Sezer ve CHP’nin başvurularında Anayasa değişikliği paketinin bütün maddelerinin en az 367 oyla kabul edilmesi gerekmesine rağmen 1 nci maddesinin 366 oyla kabul edilmesi sebebiyle iptali istenmişti. Anayasa Mahkemesi kararıyla, Anayasa değişikliğine ilişkin paketin 367 oyla kabul edilmesinin yeterli olduğu böylece açıklığa kavuşmuş oldu.96 Neticede son anayasa değişikliğinden sonra, Türkiye’de Cumhurbaşkanı artık halk tarafından seçilecektir. Halk oylamasının ilk turunda, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, cumhurbaşkanı olacaktır. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, oylamayı izleyen 2 nci pazar günü, 2 nci tur yapı- lacak; bu oylamaya, ilk turda en çok oyu alan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunu alan aday, Köşk’e çıkacaktır.97 Türkiye’de Atatürk’ten sonra 70 yıldır cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan krizler halk oylamasında kabul edilen anayasa değişikliği ile artık tarih olmuştur.

CUMHURBAŞKANLIĞI TARTIŞMALALRINI SEÇIM ORTADAN KALDIRMIŞTIR

Halkoyuna sunulan 5678 sayılı ve 31. 5. 2007 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (RG 16. 6. 2007/26554) ile cumhurbaşkanı 5 yıllığına seçilecek, bir kişi iki kez seçilebilecek, milletvekili seçimleri 5 yıl yerine 4 yılda bir yapılacaktır. ‘ dedi

MİSAFİRLER URFADA TARİHİ YERLERİ GEZDİ

 1 saat süren konferans sonunda, konferansla alakalı vatandaşların aklında kalan soru işaretleri Fendoğlu tarafından cevaplandı. Program sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nihat Çiftçi tarafından Prof. Dr. HasanTahsin Fendoğlu ve GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz'a emeklerinden ötürü plaket verildi. GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz'da Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi konulu konferansı veren Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu'na plaket takdim etti.

Daha sonra bölgenin değişik illlerinden gelen gazetecıler Şanlıurfanın tarıhı turıstık yerlerını gezdi tarıhı gumrukhanda çay içtiler.

Haber:İsmail Kaygusuz