0416 2148488 | [email protected]

KIYMAZ ‘ ideolojik örgütlenme meslek örgütlerini zayıflatıyor’

Değişen ve gelişen sanayi devrimi çalıştay’ında konuşan GAP gazeteciler birliği genel başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ‘Gazetecileri kucaklayıcı bir meslek örgütü olarak Türkiye’yi kucaklamaya hazırız’ dedi.

Değişen ve gelişen sanayi devrimi çalıştay’ında konuşan GAP gazeteciler birliği genel başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ‘Gazetecileri kucaklayıcı bir meslek örgütü olarak Türkiye’yi kucaklamaya hazırız’ dedi.

Yeni Dünya İş Adamları Derneği tarafından Kayseri'de düzenlenen çalıştayın ikinci günü 4.birleşimde konuşan Kıymaz ‘Yasama, yürütme ve yargı erklerinden sonra zikredilen BASIN bu gün maalesef işlevini sürdürmekte sıkıntılar yaşamaktadır.

Basın-Medya sektörü kendi içerisinde ve dışında meydana gelen olumsuzlukları ortadan kaldırmak için mesleki dayanışmaya ihtiyaç vardır. Bu dayanışmanın sağlanması için meslek ilkellerine bağlı kalmaya çalışan, basın da sektöre emek veren, sermaye yatıran bu uğurda saçını sakalını ağartan, ter döken insanların birlik dayanışmasına ihtiyaç vardır.

Maalesef Türkiye’de mesleki örgütlenmede ideolojik kalıplar üzerinden örgütlenme sektörde basının, temsilcilerinin sesinin kısık çıkmasında ki en büyük sebeptir.

Basın sektöründe bu durumu düzeltme amacı güttüklerini söyleyerek yeni yapılar oluşturuluyor her gün bunlara şahit oluyoruz, her yeni yapıda yine aynı hatalara maalesef düşüldü.

Mesleğe 35 yılını vermiş basın emekçisi olarak bu yarayı, sızıyı hisseden meslek kaygısı taşıyan, ilkeli duruşlarını koruma kaygısında ki gazeteciler için GAP gazeteciler birliği bütün Türkiye’yi kucaklamaya hazır bir meslek kuruluşudur. Cemiyetimiz kırmızıçizgisi ÜLKEMİZİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ VE AY YILDIZLI BAYRAĞIMIZDIR. Bu hususta iğne ucu kadar farklı düşünenle mesleki kuruluş olarak bir araya gelemeyiz. Bunun dışında, gazetecinin, partisi, mezhebi, ideolojisi, rengi ırkı bizi alakadar etmez. Adam olup olmadığına bakarız.

Bu çalıştaya katılan meslektaşlarım, gittiğim illerde ki meslektaşlarımdan Türkiye’yi yurt içinde ve dışında temsil etme hususunda bir talep var, böyle bir misyon üslenmemizi isteyen meslektaşlarımız var, bu misyon için bizlere karşı bu hususta sıcak ilgi var, beklenti var.

Son on yılda mesleki kuruluş olarak yüzlerce dernek, federasyon, konfederasyon vs kuruldu. Demek ki sıkıntı dernek federasyon veya konfederasyon kurmak ihtiyacı değil, ilkeli duruş sergileyememekten kaynaklanan bir durum var.

Bu çalıştay’da çeşitli sektörlerde yaptıkları iş, ürettikleri mamül ve katma değerle ülkemize değer katan kıymetli arkadaşlarla tanışma ve işbirliği imkânları bulduk. Yurt içinden ve yurt dışından çalıştaya katılan meslektaşlarıma şunu söyleyim, biz burada konuşmaya başlarken dedik ki Yasama-Yürütme ve yargı. Gelişmiş demokrasilerde bu dördüncü kuvvetin yanı sıra bir de beşinci bir kuvvet var o da Sivil toplum kuruluşlarıdır. Batıda enjiyo olarak adlandırılan bu durum da göz ardı edilmemeli. STK’larda bu işlevleriyle son derece önemlidir, ülkemizde de bunun önemi her geçen gün daha da iyi anlaşılmaktadır’ dedi.

Çalıştay sonrası GAP gazeteciler birliği genel başkanı Zeynel Abidin Kıymaz’a yenidünya iş adamları derneği başkanı Zaid Dağdelen tarafından günün anısına plaket ve sertifika takdim edildi.

Çalıştayda GAP gazeteciler birliği genel başkanı Zeynel Abidin Kıymaz’ın yanı sıra Anadolu Grup Yeni Dünya İş Adamları Derneği Başkanı Zarif Dağdelen, Dersankoop Yönetim Kurulu Başkanı. Trios 2023 Yeni Nesil Endüstri Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mahşuk Gülaçar, İsiyad Genel Sekreteri İsmail Aktaş, Emşav Vakfı Genel Sekreteri Mehmet Salih Yılmaz, Van 100. Yıl Üniversitesi Hak Ve Kardeşlik Hareketi Genel Başkanı Prof. Dr. Naki Erdemir, Bakırlık Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Genel Sekreteri Hüseyin Çağ, Medya Basın Federasyonu Genel Başkanı İbrahim Yaman ve çeşitli kuruluş temsilcileri konuştu.

Haber:GAP olay